Návrat na hlavní stránku
Ragi a atevština

[100311]  O co kráčí?
  Spisovatelka C.J. Cherryh nasbírala hafo cen, mezi jiným si třikrát odnesla Huga, dle mého názoru určitě zaslouženě. Píše sci-fi a umí psát emzáky pomalu lépe než lidi. Pokud je mi známo, četl jsem od ní sérii Stárnoucí slunce a Atevskou sérii, přičemž je myslím docela dobře vidět, jak spisovatelka za těch dvacet let vyspěla. Mri vedle Atevů vypadají dost nedodělaně. Atevská série se někdy podle své první knihy nazývá Cizincův vesmír. Série obsahuje devět knih rozdělených do tří uzavřených trilogií a představuje velmi pěknou ukázku psychologické science fiction v reáliích skromné space opery. Skvělý překlad z ruky Marka Čtrnáct je zajímavý sám o sobě, neboť nějakou dobu trvalo, než se překladatel vžil do práce se třemi jazyky - angličtinou, atevštinou a češtinou. Jak jsem slyšel, Marek je postižen jakousi duševní poruchou, snad formou autismu a v atevi a jejich nelidských emocích se našel.
  Cherryhová si pro své mimozemšťánky vymyslela vlastní jazyk, což se konečně od někoho, kdo se baví psaním "Latinsky snadno a rychle" dalo čekat. (Více o autorce si můžete najít na jejím webu, který na první pohled ukazuje, že Cherryhová je ducha mladého a rozverného, circa čtrnáctiletého.) Tento jazyk, stejně jako atevské zvyklosti, má za předobraz klasickou japonštinu, což některé fanoušky vede k tvorbě chybějících slov z japonských základů. Na rozdíl od takové klingonštiny je atevský hlavní jazyk zvaný Ragi velmi bohatý na výrazy i gramatiku a co je nejdůležitější, autorka jej používá často a ráda, navíc ne pouze samoúčelně. Čtenář se tak naučí základní fráze mimovolně a navíc zjistí, že jejich znalost čtení knihy vylepšuje. Obsáhlost světů této spisovatelky koneckonců dokumentuje seznam her na hrdiny hraných jejími fanoušky (využívají GURPSu, stejně jako Fallout, jupí!).
  U takto promakaných světů prostě nelze odolat a člověk začne bádat víc do hloubky, zvlášť když se v okolí najedou i další podobně potrefení jedinci. A proto jsem zadal do googlu pár klíčových slov, která by mne přivedla na stopu dalších atevifilů... jenže výsledek byl dost pochabý. Jsou tady stránky Meetpoint Station, které shromažďují informace o Cherryhové knihách, a pak zde byl ještě Shejidan, ovšem tato stránka není v době psaní tohoto textu k dispozici. Kdesi se také povaloval list s atevi-anglickým slovníčkem, leč já bloud jsem si jej nestáhl, a nyní již také zmizel. Pokud je mi známo, v češtině neexistují žádné materiály na toto téma - tedy proto jsem založil tuto stránečku, kde se chci problematice fiktivního extrasolárního jazyka věnovat.

[100311]  Zápis Ragi
  Tohle je docela sranda. V knihách je atevský jazyk zaznamenán samozřejmě latinkou, ovšem prostá úvaha ukazuje na fakt, že atevi museli něčím psát ještě před příletem lidí a toto písmo nebude mít s latinkou ani zbla společného. Dost možná dokonce existuje více (až mnoho) písem, naštěstí se děj knih týká především Západní asociace a zbytek kontinentu či planety se více-méně ignoruje. Na jakémsi fóru zapadlých vlastenců přišla osůbka jménem Jodi Smith na nápad použít font CMS Ulaanbaatar, který se snad mimo Mongolsko nepoužívá a který vypadá dostatečně cizokrajně a exoticky. Sepsal o tom dokonce příručku, v jejímž závěru rozebírá také řazení textu na stránkách atevských knih. Já jsem toho názoru, že zde je možné udělat ústupek a psát klasicky. Obdobně pokud někdo nechce kazit dojem z "atevského" textu lidským formátem A4, nabízí se možnost buď nakoupit papír v nějakém formátu třeba řady C, anebo sáhnout po konceptu Battlestar Galacticy, kde všichni používají osmihranné listy.
  Download:
  Zápis Ragi vs.2,2
  Classical Mongolian script: Ulaanbaatar 2,02
  Classical Mongolian script: Ulaanbaatar dp 2,02
  Mimochodem, jedna taková srandička na toto téma. :)

[100317]  Co Internet dal
  Z nějakého toho prolézání po netu jsem si odnesl pár útržků a zařadil je do tohoto hnízda. Je hloupé, že jsem si nepoznačil zdroje. Napřed tedy nějaká ta slovíčka:
aishi asociace
aishidi asociovaní (plural)
Aishidi'tat západní Asociace
Amathai'in dětský jazyk (jednodušší verze Ragi, s menším počtem osob)
arispesa letecký či kosmický - slovo přejaté z mosfei (aerospace)
basheigi kosmos. Pro význam „vesmír“ a „svět“ (asociace) existují jiné výrazy
Esili následující planeta atevského solárního systému. Červená, pustá, podobna Marsu
Mosphei' lidština, jazyk používaný lidmi na Mosfeiře (angličtina)
presidenta president
Kur dluh, závazek
Kurdi vděčnost /(zavázání se?)
Noburanjiru Pramatka sněhů (Jméno mosfeirské hory Mount Adam Thomas)
Pachiikiin stádní zvěř s béžovou srstí a bílými ocásky (plural)
tekikin technici, druhá gilda na lodi, slovo převzaté z mosfei (technicians) (?)
triti smlouva - slovo převzaté z mosfei (treaty)

  A nyní pár frází.
Book 2, p.171: Bren to technicans at Mogari-nai
Nadiin-sai, machi arai'si na djima sa dimajin tasu. - Keep playing until further notice. (Probably the Nadiin were not mentioned in the translation)

Book 2, p.176: Bren to Tabini-aiji during the first communication with the spaceship Phoenix
Aiji-ma, jis asdi parei'manima pag' nand' Stani-captain?
(No translation given)

Book 2, p.176: Tabini-aiji in response to Bren
Masji sig' triti didamei'shi.
(No translation)(triti from the Mosphei' treaty, first occurence either in Foreigner or Invader)

Book 2, p.176: Bren to Mogari-nai technicans, concluding communication with Phoenix, asking for transmission of the treaty document
Daiti, nadiin tekikin, madighi tritin distitas pas aijimaisit, das, das, das, magji das.
(The repeated das are probably for felicity reasons, tekikin probably from the Mosphei' techincans, second 'guild' meaning in Inheritor [if I remember correctly])

Book 2, p.176: Technicans in response to Bren's request
Pai sat, paidhi-ma.
(No translation)

Na dei shi'ra ma'anto paidhi, nadi? - Are you not one of the paidhiin, sir? Am I mistaken?
Na dei-ji? repetition, with the familiar, of [the first part of] the above
Aiji-ji, so'sarai ta. no real translation, but "affection, loyalty, a salute" You taught me, my master. I respect that.

Shi, paidhi, noka ais-ji? - Are you reliable, translator-mediator?
Shi! - I am.

  Download:
  Stažená slovíčka a fráze v dokumentu sxw

[100416]  Výslovnost
  Tato část je volně přepsána z přílohy k českému vydání prvního dílu, Cizinec. Umět vyslovovat čtený jazyk je fajn, člověka to ještě víc vtáhne do světa. Akorát naučit se to je docela dřina - vlastně nejtěžší je porozumět vysvětlujícímu textu. Tak jdeme na to!
   Samohlásky se oproti češtině poněkud prodlužují. Samohláska a se po souhlásce j čte jako [ej]. Někdy se tak může číst také e. Samohláska i použitá na konci slova se mění skoro až v zasyčení.
   Souhlásky: J se vyslovuje jako cosi mezi č a ž. Souhlásky t a d se výslovností takřka neliší. Souhláska h následující po jiné souhlásce vyslovuje se s jazykem na patře, tedy například slovo paidhi se vysloví jako [pait'-(h)í].
  
   Tím se dostáváme k rázu, který se značí znakem '. Takže třeba a'e jsou dvě různé slabiky ([á-ej]), ale ai nikoliv. Ai se čte jako [áj], ei jako [ej]
   Přízvuk se vyskytuje ve třech variantách:
   1) na druhé slabice od konce – to pokud má slovo dlouhou samohlásku nebo pokud po ní následují dvě souhlásky.
   2) Slova končící na -ini se vyslovují jako [-i'ni]
   3) Na třetí slabice od konce – v ostatních případech.
   Příklady: [Ba'niči] (přirozeně dlouhá), [Tabi'ni] (koncovka -ini), [Brominan'di] (-nd jsou dvě souhlásky), mečei'ti (dvojhláska se počítá jako dlouhá samohláska).
   Mate vás to? Tak prostě vyslovujte nejlíp, jak vám to půjde. Šance, že se trefíte, je půl na půl a rozdíl mezi přízvučnou a nepřízvučnou slabikou je stejně skoro nepatrný. Kromě toho, cizí přízvuk, pokud je aspoň trochu srozumitelný, může působit dost sexy.

[100518]  Morfologie
  Množné číslo je složitá záležitost, neboť atevi jsou posedlí čísly a je pro ně důležité koncovkou vyjádřit, že něčeho jsou tři kusy, že se to bere po deseti a podobně; nehledě na existenci uctivého množného čísla. Naštěstí existuje nepřesné množné číslo (více-než-jedna), používá se v diplomacii a při rozhovorech s dětmi a paidhim. Při jeho tvorbě se obyčejně koncovka -a mění na -i, respektive koncovka -i na -iin. Proto třeba ateva je singulár, zatímco atevi je plurál (nebo také adjektivum). Atevi se překládá jako „ateviové“, ale myslím, že čeština astromariňáků je dostatečně robustní, aby připustila elegantnější atevismus „atevi“. Konečně jestli vyslovím mečeiti nebo „mečeity“, zásadní rozdíl v tom snad ani není.
  Přípony jsou fajn, neboť umožňují do rozhovoru vnášet silné emoce.
  Přípona -ji označuje ve spojení se jménem důvěrný vztah.
  Stejná přípona, ovšem ve spojení s titulem, označuje dobrou vůli.
  Přípony -mai nebo -ma pak mají stejný význam, jsou však mnohem uctivější.
  Zdvořilostní členy:
  Nadi ve významu pane/paní se připojuje k výroku (nebo požadavku) coby výraz zdvořilosti.
  Nandi se připojuje k titulu jako vyjádření úcty k úřadu.
  Zdvořilostní členy jako nadi nebo titul či jméno s příponou -ji by se měly vkládat při každém oslovení či žádosti, pokud se nemluví důvěrně či pokud není v rozhovoru patrná neustálá úcta. Nadi nebo ekvivalent by se mělo vždy vkládat do každé námitky (snad kromě těch nejmírnějších), jinak může být výrok chápán jako urážlivý či přinejmenším příkrý.
  Výslovnost nadi kolísá mezi [ná'-dí] ve větě oznamovací a [ná-dí'?] v případě, že jde o poslední slovo ve větě tázací.

  V atevském jazyce existují zájmena vyjadřující rod, používají se ve spojení s podstatnými jmény, která mají rod, nebo v důvěrném rozhovoru. Paidhi by se jich ovšem měl vyvarovat.

  Skloňování podstatných jmen
  Poznámka: Čísla před jmény pádů odkazují na jejich české protějšky. Čeština nemá ablativ, jedná se totiž o šestý pád latinský. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že český 6. pád (Lokál) je pouze předložkový a kupříkladu právěv latině je vyřešen předložkovou vazbou. Proto vlastně latinský/atevský šestý pád (Ablativ) fakticky odpovídá českému pádu sedmému (Instrumentál). Na něj se ptáme "(s) kým, (s) čím" a nejinak to tedy je i s Ablativem. Proto v tabulce uvádím Ablativ jako sedmý pád, ačkoliv vlastně jde o šestý latinský, potažmo čtvrtý atevský. Mimochodem, říkám "atevský", ale původní překlad Cizince od Marka Čtrnáct používá "atevijský". Lingvisticky to asi dává smysl, nevím - mě prostě zní adjektivum "atevský" lépe.
Singulár Plurál
1. Nominativ aiji aijjin
2. Gentitiv aijiia aijiian
4. Akuzativ aiji aijiin
7. Ablativ aijiu aijiiu

  Download:
  Výslovnost a Morfologie ve formátu PDF

[101219]  Slovník z Cizince
  Přepsaný slovník z českého překladu prvního dílu.
  Download:
  Ragi-Český slovník verze 1 ve formátu PDF
Tato stránka je psána validním kódem.
Návrat na hlavní stránku
Návštěv:
© Tomáš "chekotay" Lipner, 2010